OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Molimo Vas   da   se  prije  donošenja     odluke    o   korištenju   usluga  prisustvovanja teniskim susretima ATP Turnira Croatia Open Umag  (dalje: Usluga ),  odnosno   naručivanja  i  plaćanja  Usluge  (pružatelj  usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551, ( dalje: Društvo))   i/ili  općenito  ulaska  u  prostor ATP Stadiona  upoznate   s   ovim Općim uvjetima poslovanja. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća  vezanih    za  uvjete   poslovanja,  molimo   da    nam   se  obratite   na e-mail  adresu:  info@croatiaopen.hr ili izravno osoblju ATP Turnira Croatia Open Umag. 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za korištenje Usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u  prostor  ATP Stadiona,  prihvaćate  ove  Opće  uvjete  poslovanja  (dalje: Opći  uvjeti ),  kao  i  sva  ostala  pravila  i  uvjete  korištenja  usluga  ATP Turnira Croatia Open Umag koja  se  primjenjuju  u  trenutku  korištenja  istih.  Ukoliko  se  ne  slažete  s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati   ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje Usluga te ne ulazite u prostor ATP Stadiona.
 2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje ATP Stadiona primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
 3. Ovi Opći uvjeti se odnose na usluge koje pružaju Društvo, te  se  svako  upućivanje  u  ovim  Općim  uvjetima  na ATP Turnir Croatia Open Umag  na odgovarajući način odnosi na Društvo.
 4. U slučaju  prenošenja  ulaznice  sa  kupca  na  treću  osobu,  ovi  Opći  uvjeti  se  prenose  i  primjenjuju     na  svakodobnog      imatelja  odnosne  ulaznice,     kao  i  na  osobu   koja  u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u   prostoru  ATP Stadiona.   Kupac   je  obvezan    ukazati  osobi   kojoj  prenosi ulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.

Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu 

 1. Društvo zadržava  pravo  u  bilo  kojem  trenutku  izmijeniti  i/ili  dopuniti  ove  Opće   uvjete  te  takve  promjene  stupaju  na  snagu  danom  objave.  Nastavljanjem  korištenja  usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili  dopunjene  Opće  uvjete.  Društvo  Vam  savjetuje  da  prije  korištenja,  rezervacije, narudžbe,  kupnje  ili  drugog  stjecanja  ulaznice  za  korištenje  Usluga  ili  ulaska  u  prostor  ATP Stadiona provjerite  ove  Opće  uvjete  kako  bi  bili  upoznati  s eventualnim promjenama istih. 

Kupnja ulaznica

 1. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni u ATP Centru, ili online
 2. Online kupovina   ulaznica  uređena  je  sukladno  ovim Općim  uvjetima.
 3. Ulaznice je  moguće  platiti  gotovinom  ili  bankovnim  karticama .
 4. Djeca plaćaju cijenu ulaznice sukladno posebnim akcijama koje su objavljene na www croatiaopen.hr.
 5. Za kupnju ulaznice vrijede cijene navedene za određeni susret odnosno uslugu. U cijenu ulaznice uračunat je i PDV.
 6. Prilikom kupovine  ulaznica    gotovinom,  kupac  je  dužan  na  licu  mjesta  prebrojiti  vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 7. Društvo zadržava pravo izmjene cjenika.
 8. Posjetitelj se obvezuje   odmah    nakon   preuzimanja  ulaznice    provjeriti  podatke   o željenoj   usluzi,   vremenu   i   teniskog susreta,  te  sve  ostale  podatke    jer  naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 9. Kupac nema   pravo   na   naknadu   za   neiskorištenu   ili   djelomično   iskorištenu   (zbog  zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.

Blagajne

 1. Blagajne za prodaju ulaznica su otvorene tijekom trajanja ATP Turnira od 09.00 do 22.00 sata.

Ulazak u ATP Stadion

 1. Pravo na ulazak u ATP Stadion stječe se pokazivanjem važeće ulaznice.
 2. Zabranjen je  ulazak  u  ATP Stadion   bez  važeće  ulaznice.   Društvo   zadržava  pravo   provjeriti  pravo  ulaska  kao  i  osnovu  za  ostvarenje  popusta  te  u  slučaju  nedostatka  spomenutog posjetitelju zabraniti ulazak u ATP Stadion, tj. posjetitelja udaljiti iz istog. Iz tog razloga  je  posjetitelj  dužan  kod  sebe  imati  ulaznicu   i   dokaz   o   pravu   na   stjecanje popusta (npr. osobna iskaznica djeteta i sl.) do kraja teniskog susreta.
 3. Posjetiteljima koji žele ući u ATP Stadion nakon početka teniskog susreta ulazak će biti dozvoljen  samo u razdoblju između gemova  teniskog susreta.
 4. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno. Gledateljima nije dozvoljeno snimati, fotografirati, prikupljati, distribuirati, streamati, prenositi, objavljivati i davati informacije, rezultate ili druge povezane statističke podatke (ili na bilo koji način asistirati trećoj strani da iste objavi u javnost), na direktnoj ili snimljenoj osnovi, u cjelosti ili samo djelomično, bilo besplatno ili ne, u komercijalne svrhe ili u svrhe klađenja i igranja igara na sreću, bilo kakav snimak zvuka, video snimke, filmski uradak, film i/ili kakav drugi audio-video sadržaj snimljen bilo kojim sredstvom bilo gdje unutar zone i područja održavanja ATP Turnira Croatia Open Umag. Zabranjeno je korištenje prijenosnih računala ili drugih ručnih elektroničkih uređaja unutar područja na kojem se odvijaju teniski susreti (područje gledališta)
 5. U ATP Stadion nije dopušteno  unositi  hranu  i  piće.
 6. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u ATP Stadion nije dozvoljeno.
 7. U ATP Stadionu postoje   osigurana    mjesta    za  osobe   s invaliditetom.  Preporuča  se  prethodno  provjeriti  prilagođenost ATP Stadiona potrebama konkretnog posjetitelja.

Ponašanje u ATP Stadionu

 1. Posjetitelj je obvezan sjesti na sjedalo naznačeno na ulaznici te se pažljivo i odgovorno odnositi prema imovini Društva.
 2. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetitelje u praćenju teniskog susreta.
 3. Na mobilnim   telefonima   treba   isključiti   zvuk,   a   upotreba   bilo   kakvog   uređaja   s mogućnošću snimanja slike ili tona za vrijeme teniskog susreta nije dozvoljena.
 4. Osoblje Društva   nakon  opominjanja  može  posjetitelje  udaljiti  s  teniskog susreta  bez  prava na povrat cijene ulaznice ukoliko:
  • ne zauzmu mjesta koja su naznačena na njihovoj ulaznici;
  • svojim ponašanjem ometaju ostale posjetitelje tijekom teniskog susreta;
  • su, prema mišljenju osoblja Društva, pod utjecajem alkohola ili drugih opijata;
  • puše u prostoru ATP Stadiona;
  • na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostor  ili imovinu;
  • u prostor ATP Stadiona unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.);
 1. Po završetku Usluge posjetitelji moraju napustiti ATP Stadion kroz označene izlaze. Nije dopušteno zadržavanje u ATP Stadionu nakon završetka prikazivanja.
 2. U prostorima ATP Stadiona  posjetitelj  se  obvezuje  poštivati  propise  vezane  uz  ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda  na snazi. 

Pravo izmjene rasporeda održavanja tenis susreta

 1. Društvo zadržava pravo promjene tenis terena na kojem će se održavati teniski susret za koju ste kupili ulaznice te vezano uz navedeno nemate pravo bilo kakvih potraživanja prema Društvu.
 2. Društvo zadržava pravo  otkazivanja  teniskog susreta, kao   i  promjene   u  rasporedu    ili terminu održavanja teniskih susreta, te u navedenim slučajevima nemate pravo na povrat novca već zadržavate pravo na prisustvovanje teniskim susretima u promijenjenom terminu.

Odgovornost za stvari

 1. Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i za čitavog trajanja predstave držati ih kod sebe pod svojim  nadzorom.     Društvo  ne  odgovara  ako  su  stvari  nestale,  uništene  ili  oštećene  okolnostima  koje  se  nisu  mogle  izbjeći  ili  otkloniti,  uzrokom  u  stvari   i   zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
 2. Preporučamo da sve  vrednije  predmete  ne  unosite  u  prostorije  ATP Stadiona,  odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostora ATP Stadiona. Društvo ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

Parking

 1. Posjetitelj je dužan informirati se o mogućnosti besplatnog parkiranja www.croatiaopen.hr. Društvo  ne   odgovara   za   povrat   novca   za   naplatu   parkiranja   ukoliko posjetitelj nije poštivao pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Društva.

Zabrana audio i video snimanja i klađenja

 1. Zabranjeno je svako kontinuirano audio i video snimanje teniskih mečeva te svako klađenje na licu mjesta održavanja teniskih mečeva.

Zaštita Vaših podataka

 1. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila Istra D.M.C. d.o.o koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku.

Prigovori

 1. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeću adresu:

ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551

Ograničenje odgovornosti 

 1. Društvo ne odgovara  ni  za  kakvu  štetu  koja  bi  mogla  nastati  zbog  postupanja   posjetitelja  ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
 2. Društvo odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
 3. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Društvo iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opće odredbe

 1. Na odnos između   Vas   i  Društva   primjenjuju    se  pozitivni   propisi   Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je po Zakonu stvarno i mjesno  nadležni sud.

 

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE www.croatiaopen.hr

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.croatiaopen.hr ("stranice") (pružatelj usluga društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551  (Društvo)) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja  Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo  da nam se obratite na e-mail adresu : info@croatiaopen.hr

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.croatiaopen.hr  (dalje: Opći  uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje  se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne  koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranica

 1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela  njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili  dopunjene Opće uvjete. Društvo Vam savjetuje da periodično provjeravate ove  Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
 2. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno  pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje  stranicama.
 3. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Društvo ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika

 1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, zaporke ili drugih podataka koje ćete navesti u  postupku registracije.
 2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
 3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju,  kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Društvo ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
 4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, brandova ili web stranica.
 5. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
 6. Društvo zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Društvo zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
 7. U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

Korištenje portala i interakcija korisnika

 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
 2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše korisničke zaporke.Društvo ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke zaporke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@croatiaopen.hr
 3. Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranica, te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te u skladu sa time Društvo ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.
 4. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
  • se predstavljali u cilju svoje promocije;
  • naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
  • poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan; 
  • maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
  • obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
  • prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; 
  • reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; 
  • provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
  • sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
  • kršili bilo koji pozitivan propis.

16. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.

17. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

18. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između  korisnika. Društvo nije odgovorno za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao  posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge

 1. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Društvo, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Društva, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
 3. Društvo ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
 4. Društvo ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Društvo nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na  točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Društvo se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja  prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve   treće osobe na bilo koji način povezane s Društvom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
 6. Društvo do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s   korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama. 
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani  sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao.Društvo ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. 
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Društvu, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Društva, te nadoknaditi Društvu svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 9. Društvo zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Društvo također ima pravo ograničiti pristup određenim  uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili  na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja  odgovarajućeg prava i Društva.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj,  stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo  koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Društva
 4. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne  svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
 5.   Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
 6. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i  drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Društva;
 7. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Društva;
 • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta,  moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
 • Radi izbjegavanja svake dvojbe, Društvo izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica te zabranjuje korištenje  sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
 • Objavom Vašeg sadržaja ( profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Društvu pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Društvo ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.
 • Jamstva korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Društvu sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
  • da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati Takav sadržaj;
  • da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
  • da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati Prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
  • da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Društvu, drugim korisnicima ili trećim osobama;
  • da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

   35. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Društvu zbog vaše povrede ovih      Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Društvu i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost

 1. Društvo ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
 2. Stranice koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Društvo kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće  biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj  internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili  isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorno Društvo.
 3. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju  navedene, a s time i   do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz  toga razloga Društvo ne može biti odgovorno za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Društvo ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opće odredbe

 1. Na odnos između Vas i Društva primjenjuju se pozitivni propisi Republike  Hrvatske. U slučaju spora nadležan je po Zakonu stvarno i mjesno nadležni sud.
 2. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila Istra D.M.C. d.o.o. koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku, te koja, u slučaju dvojbe, imaju prednost pred ovim čl. 39.

 

OPĆI UVJETI PLAĆANJA PUTEM INTERNETA

Molimo Vas da se prije početka korištenja bilo koje usluge plaćanja putem  Internet stranica www.croatiaopen.hr ("stranice")  upoznate s ovim Općim uvjetima plaćanja putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće  vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu : info@croatiaopen.hr.

 Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem usluge putem stranica, prihvaćate ove Opće uvjete plaćanja putem Interneta ("Opći uvjeti"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne  koristite navedenu uslugu.
 2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se ovi Opći uvjeti korištenja.
 3. Opći uvjeti se odnose na plaćanja koja se vrše putem stranica Društva www.croatiaopen.hr.

 Promjene Općih uvjeta

 1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete plaćanja putem interneta, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili  dopunjene Opće uvjete. Društvo Vam savjetuje da periodično provjeravate ove  Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

 Kupnja ulaznica putem Interneta bankovnim karticama

 1. Ulaznice je moguće kupiti korištenje slijedećih bankovnih kartica:
  • MasterCard®, 
  • Visa,
  • Maestro®, 
  • American Express®
 2. Postupak online kupovine vrši se na slijedeći način:
  • odaberite na glavnoj stranici KUPI ULAZNICE ONLINE;
  • odaberite željeni dan kada se održavaju teniski susreti;
  • registrirajte se kao korisnik;
  • na Vašu e-mail adresu zaprimiti ćete obavijest o registracijskoj zaporci koju koristite za daljnju registraciju i kupovinu ulaznica;
  • odaberite broj ulaznica koje želite kupiti;
  • odaberite tribinu, red i sjedala;
  • odaberite vrstu plaćanja;
  • provjerite točnost svojih podataka za plaćanje prije potvrđivanja narudžbe;
  • izvršite plaćanje;
  • transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od CroatiaOpen.hr te e-ulaznica u pdf-u;
  • ispišite jedan primjerak ulaznice koju ćete zaprimiti na Vašu e-mail adresu po izvršenoj transakciji;
  • po dolasku u ATP Stadion predočite Vašu ulaznicu djelatniku za kontrolu ulaznica.
 1. Online kupovina ulaznica kreditnim/debitnim karticama podliježe slijedećim uvjetima:
  • Online kupovina ulaznica odnosi se na redovne ulaznice, pakete ulaznica, VIP ulaznice, ATP službeni asortiman te ostale Usluge;
  • Ulaznice je moguće online kupovati sve do 60 minuta prije početka teniskog susreta;
  • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 ulaznica;
  • Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu ulaznicu, istu možete preuzeti Ticket Office-u koji se nalazi u sklopu ATP Stadiona;
  • Društvo zadržava pravo otkazivanja teniskog susreta, kao i promjene u rasporedu ili terminu održavanja teniskog susreta. U tim slučajevima, ulaznicu  kupljenu online, imate pravo koristiti za prisustvovanje teniskom susretu u promijenjenom terminu;
  • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o  teniskom susretu, vremenu i mjestu održavanja te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo;
  • Društvo ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu;
  • Storniranje ili zamjena kupljenih ulaznica nije moguća;
  • Jednom potvrđena kupovina ulaznica više se ne može opozvati ili  poništiti.

Zaštita Vaših podataka

 1. Kako bi ostvarili pravo na online kupovinu ulaznica potrebno je prilikom postupka kupovine dati određene osobne podatke i podatke o kreditnoj/debitnoj kartici te prikupljanje takvih osobnih podataka podliježe ovim Općim uvjetima.
 2. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
 3. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru. 
 4. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (T-Com Pay Way sustav) koja zaprima broj kreditne/debitne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne/debitne kartice, Društvo ne snosi odgovornost. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla). 
 5. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila Istra D.M.C. d.o.o. koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku.

Prigovori

 1. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeću adresu:

ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551,

Reklamacije

 1. Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rješavati u Ticket Office-u ATP Stadiona, putem telefona 052/719 406 ili putem e-maila: tickets@croatiaopen.hr .

Molimo Vas   da   se  prije  donošenja     odluke    o   korištenju   ugostiteljskih usluga  u Taste Istria zoni  (dalje: Usluga ),  odnosno naručivanja i plaćanja  Usluge  (pružatelj  usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551, ( dalje: Društvo))   i/ili  općenito  ulaska  u  prostor Taste Istria zone  upoznate   s   ovim Općim uvjetima poslovanja. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća  vezanih    za  uvjete   poslovanja,  molimo   da    nam   se  obratite   na e-mail  adresu:  info@croatiaopen.hr ili izravno osoblju Taste Istria zone.

Opći uvjeti poslovanja

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem Taste Istria kartice za korištenje Usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u  prostor  Taste Istria zone,  prihvaćate  ove  Opće  uvjete  poslovanja  (dalje: Opći  uvjeti ),  kao  i  sva  ostala  pravila  i  uvjete  korištenja  usluga  Taste Istria zone koja  se  primjenjuju  u  trenutku  korištenja  istih.  Ukoliko  se  ne  slažete  s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati Taste Istria karticu za korištenje Usluga te ne ulazite u prostor Taste Istria zone.
 2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje Taste Istria zone primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
 3. Ovi Opći uvjeti se odnose na usluge koje pruža Društvo, te  se  svako  upućivanje  u  ovim  Općim  uvjetima  na Taste Istria zonu  na odgovarajući način odnosi na Društvo.
 4. U slučaju  prenošenja  Taste Istria kartice  sa  kupca  na  treću  osobu,  ovi  Opći  uvjeti  se  prenose  i  primjenjuju     na  svakodobnog      imatelja  odnosne  kartice,     kao  i  na  osobu   koja  u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u   prostoru  Taste Istria zone.   Kupac   je  obvezan    ukazati  osobi   kojoj  prenosi karticu na to da se na nju odnose odredbe ovih Općih uvjeta.

Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu 

 1. Društvo zadržava  pravo  u  bilo  kojem  trenutku  izmijeniti  i/ili  dopuniti  ove  Opće   uvjete.  Nastavljanjem  korištenja  usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili  dopunjene  Opće  uvjete.  Društvo  Vam  savjetuje  da  prije  korištenja,  rezervacije, narudžbe,  kupnje  ili  drugog  stjecanja  Taste Istria kartice  za  korištenje  Usluga  ili  ulaska  u  prostor  Taste Istria zone provjerite  i pročitate ove  Opće  uvjete  kako  biste s njima  bili  upoznati.

Kupnja beskontaktne Taste Istria kartice

 1. Taste Istria karticu je moguće kupiti na blagajnama u Taste Istria zoni ili ATP shopu.
 2. Kupovina Taste Istria kartice  uređena  je  sukladno  ovim Općim  uvjetima.
 3. Taste Istria karticu je  moguće  platiti  gotovinom  ili  bankovnim  karticama.
 4. Za kupnju Taste Istria kartice vrijede cijene navedene na službenom cjeniku. U cijenu  Taste Istria kartice  uračunat je i PDV.
 5. Prilikom kupovine  Taste Istria kartice  gotovinom,  kupac  je  dužan  na  licu  mjesta  prebrojiti  vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 6. Društvo zadržava pravo izmjene cjenika.
 7. Posjetitelj se obvezuje   odmah    nakon   preuzimanja  Taste Istria kartice   provjeriti  podatke   o željenoj   usluzi,  te  sve  ostale  podatke   jer  naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 8. Kupovinom Taste Istria kartice te uplatom određenog iznosa na karticu kupac plaća trošak kartice i ugostiteljske konzumacije. Pod ugostiteljsku konzumaciju spadaju degustacija hrane i pića, najam čaša i sudjelovanje u programu 'Skrivene čari istarskih vina'. Kupac ima pravo na isplatu neiskorištenog iznosa sa Taste Istria kartice. Cjenik ugostiteljskh usluga izložen je u Taste Istria zoni.

Blagajne

 1. Blagajne za prodaju Taste Istria kartice u Taste Istria zoni otvorene su od 18.00 do 04.00 sata, a u ATP shopu od 9.00 do 22.00h.

Odgovornost za stvari

 1. Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i držati ih kod sebe pod svojim  nadzorom.     Društvo  ne  odgovara  ako  su  stvari  nestale,  uništene  ili  oštećene  okolnostima  koje  se  nisu  mogle  izbjeći  ili  otkloniti,  uzrokom  u  stvari   i   zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
 2. Preporučamo da sve  vrednije  predmete  ne  unosite  u  prostorije  Taste Istria zone,  odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostora Taste Istria zone. Društvo ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

Parking

 1. Posjetitelj je dužan informirati se o mogućnosti besplatnog parkiranja www.croatiaopen.hr. Društvo ne   odgovara   za   povrat   novca   za   naplatu   parkiranja   ukoliko posjetitelj nije poštivao pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Društva. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje nastanu na automobilu ili stvarima ostavljenima na ili u automobilu.

Zaštita Vaših podataka

 1. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila Istra D.M.C. d.o.o koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku.

Prigovori

 1. Svi prigovori mogu se slati u pisanom obliku na slijedeću adresu:

ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551

Ograničenje odgovornosti 

 1. Društvo ne odgovara  ni  za  kakvu  štetu  koja  bi  mogla  nastati  zbog  postupanja   posjetitelja  ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
 2. Društvo odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
 3. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Društvo iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opće odredbe

 1. Na odnos između   Vas   i  Društva   primjenjuju    se  pozitivni   propisi   Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je po Zakonu stvarno i mjesno  nadležni sud. Ovi Opći uvjeti, odnosno njihove eventualne izmjene i dopune, stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.croatiaopen.hr. Ovi će Opći uvjeti, odnosno njihove eventualne izmjene i dopune, biti izloženi i u Wellcome officeu na ATP Stadionu.