Lokacija : ATP Stadion, Savudrijska cesta bb (vidi na karti), 52470 Umag

Kontakti organizatora:
Istra D.M.C. d.o.o., Jadranska cesta 66, 52470 Umag
Tel: +385 52 719 125
info@croatiaopen.hr

Ulaznice:
tickets@croatiaopen.hr

Press: 
press@croatiaopen.hr

Osoblje turnira: natječaj za osoblje turnira 2020.g. od lipnja 2020.g.
prijava@croatiaopen.hr