Natječaj za odabir službi turnira 2019.g. je završen.

Svi prijavljeni na natječaj, dobit će povratnu informaciju o odabiru najkasnije do 5.7.2019. na kontakt mail upisan u prijavi. Odabrano osoblje dobit će Pravilnik službe na mail sa svim potrebnim informacijama vezanim uz dolazak u Umag i sudjelovanje na turniru 2019.g. 

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na : prijava@croatiaopen.hr