Pravne napomene i politika privatnosti

Dokumenti publicirani na www.croatiaopen.hr ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web siteu navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web siteu dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje ISTRA D.M.C. d.o.o.

ISTRA D.M.C. d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web siteu bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.croatiaopen.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. ISTRA D.M.C. d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.croatiaopen.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. ISTRA D.M.C. d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web sitea, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Ovaj web site sadržava informacije trećih strana i linkove na druge siteove na Internetu za koje ISTRA D.M.C. d.o.o. ne može preuzimati nikakvu odgovornost. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. ISTRA D.M.C. d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Sve slike i informacije sadržane na ovom web siteu predmeti su autorskih prava u skladu sa mjerodavnim hrvatskim zakonima.

Osobni podaci posjetitelja naših stranica

ISTRA D.M.C. d.o.o poštuje privatnost svojih posjetitelja. Svi osobni podaci i e-mailovi prikupljeni putem kontaktnih obrazaca smatraju se povjerljivom informacijom i poslovnom tajnom (DMC Lista). Na ovaj način prikupljeni podaci služe isključivo radi: - što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit - osiguranja pružanja tražene usluge opisane pod glavom Sadržaj politike privatnosti - ulaska u naš sustav nagradnih igara - promocije naših usluga - interne statističke obrade podataka. Navedene podatke ćemo obrađivati i koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. U svezi s tim, zadržavamo pravo koristiti Vaše osobne podatke kako bismo stupili u kontakt s vama koristeći one kontakt podatke koje ste nam učinili dostupnima.

ISTRA D.M.C. d.o.o. odgovorno jamči da će isti podaci biti korišteni samo u svrhe obuhvaćene ovom Politikom privatnosti.

Sadržaj zaštite privatnosti

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka. Ovo se ograničenje ne odnosi na Istraturist Umag d.d. (dalje: Grupa ) kojemu ćemo, kao osnivaču i jedini članu ISTRA D.M.C. d.o.o., proslijediti Vaše podatke radi njihova obrađivanja i korištenja u ovdje navedene svrhe (CRM Lista) radi Vašeg informiranja o ugostiteljskoj, sportskoj, zabavnoj, gastronomskoj i kulturnoj ponudi Grupe, osim ukoliko nam to izričito zabranite. ISTRA D.M.C. d.o.o strogo se pridržava načela 'no spam'. Za slanje specijalnih ponuda i akcija potrebno je Vaše posebno dopuštenje. ISTRA D.M.C. d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku nastale zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Vrijeme trajanja zaštite privatnosti

U trenutku dostavljanja vaših podataka vi pristajete da kontaktiramo s vama te ulazite na našu mailing listu (DMC Lista te CRM)- trenutak ulaska vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga podaci se više ne koriste od strane ISTRA D.M.C. d.o.o. , osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka. Na sva ostala pitanja zaštite privatnosti primjenjuju se hrvatski propisi o zaštiti osobnih podataka i zaštiti potrošača.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete javiti ukoliko ste promijenili svoju e-mail adresu ili neki drugi podatak na temelju kojeg Vas kontaktiramo. Do tog trenutka u navedene se svrhe koriste Vaši podaci koji su evidentirani u DMC Listi i CRM Listi.

Vaša suglasnost

Ispunjavanjem obrazaca na stranicama www.croatiaopen.hr jamčite da su informacije koje ste pružili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše politike privatnosti. Također, ispunjavanjem toga obrasca smatra se da ste dali svoju suglasnost za obrađivanje i korištenje Vaših osobnih podataka na način i u svrhe navedene ovim dokumentom. U slučaju da tu suglasnost ne želite dati, dužni ste nam bez odgode dostaviti pisanu obavijest o tome. Jednaki učinak naprijed navedenih suglasnosti ima i dostava izmijenjene i/ili dopunjene politike privatnosti na Vašu adresu, ukoliko nam u roku od 8 dana od dostave izmijenjene i/ili dopunjene Politike privatnosti ne javite da nam te suglasnosti uskraćujete.

Transparentnost

U slučaju izmjena naše politike privatnosti, sve promjene bit će objavljene na ovim stranicama te će izmijenjena politika privatnosti biti dostavljena na Vašu adresu na način na koji Vam inače šaljemo obavijesti. Navedene promjene će vrijediti i u našem međusobnom odnosu kao da su postojale prije Vašeg ulaska na mailing listu, u skladu sa mjerodavnim hrvatskim zakonima.

ISTRA D.M.C. d.o.o.